НЕЗАВИСНО ЖИВЕЕЊЕ

НЕЗАВИСНО ЖИВЕЕЊЕ

НЕЗАВИСНО ЖИВЕЕЊЕ

Нашата опција за Независно живеење Ви овозможува да имате сопствен дом, своја семејна атмосфера и целосна независност. Наша обврска претставува одржувањето на Вашата лична хигиена и хигиената на домот, Вашата исхрана и најважно од се, Вашето здравје на дневна основа.

Вие ќе бидете дел од дневните здравствени и физиотерапевтски активности, целосно креирани да го одржувате Вашето активно здравје и истото да го подобрувате.

Квалитетот на Вашиот долг живот е загарантиран преку нашите програми за активна социјализација и партиципација во креативни, културно-забавни и инвентивни активности. Наша грижа е и Вашата убавина, преку нудење на интегрирани козметичко-фризерски услуги. Воедно овозможено Ви е перење и пеглање на Вашата лична облека. Во Вашиот дом, можете да живеете самостојно, со Ваш стар или нов пријател/ка или пак како брачна заедница.

За да ја погледнете скицата и распоредот на апартманите притиснете ја иконата:

Hanters Life Апартмани